Thursday , November 23 2017
Home / Story of Photos / Animals / 10 Bug Macro Photography
10 Bug Macro Photography 5

10 Bug Macro Photography

Macro Photography การถ่ายภาพในระยะใกล้ที่หลายๆครั้งทำให้เกิดภาพที่น่าสนใจเกินกว่าที่เราจินตนาการไว้ ได้เห็นรายละเอียดที่สายตาของเราไม่เคยได้เห็น ความชัดเจนที่ทำให้เราตะลึงกับความเป็นจริงที่ยังซ่อนเร้น รอวันให้เราค้นหากันต่อไป Story of Photos ภาพชุดนี้เป็นภาพถ่ายระยะใกล้หรือที่เรียกว่า Macro Photography ของแมลงต่างๆในอากัปกริยาที่น่าสนใจ เป็นภาพที่แสดงในเว็บไซด์ http://www.photoextract.com | 10 Bug Macro Photography เป็นภาพสวยๆของช่างภาพ Photographer ที่มีความสามารถหลายๆคน ที่ได้ถูกนำไปเขียนเป็นบทความในโพส 1150 Pixel Fairy Tale: You and Three Macro Photography Princesses นับเป็น 10 ภาพถ่ายระยะใกล้ของแมลงต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจ

ขอบคุณภาพสวยๆ
http://www.photoextract.com

Facebook Comments

Leave a Reply