Tuesday , November 21 2017
Home / Story of Photos / Flowers / ฟิวเซีย/โคมญี่ปุ่น/Fuchsia Beautiful Flowers
Fuchsia Beautiful Flowers 5

ฟิวเซีย/โคมญี่ปุ่น/Fuchsia Beautiful Flowers

Story of Photos ชุดนี้ผมนำเอาภาพของดอกไม้ Fuchsia ฟิวเซียหรือโคมญี่ปุ่น เป็นสกุลของพืชมีดอก เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ค้นพบครั้งแรกที่เกาะฮิสปานิโอลา ซึ่งปัจจุบันคือสาธารณรัฐโดมินิกันและเฮติ Fuchsia เป็นไม้ดอกที่มีคนนำมาทำเป็นบอนไซได้สวยๆหลายต้น และเวลาที่ต้นฟิวเซียหรือโคมญี่ปุ่นออกดอกในกระถาง ดูแล้วช่างอัศจรรย์ใจจิงๆ

Facebook Comments

Leave a Reply